Vilniaus lopšelio-darželio “Delfinukas“ bendruomenė šventė Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena), Tautiškos giesmės ir Tautinio kostiumo dieną

Vilniaus l/d. “Delfinukas“ bendruomenė švęsdama Valstybės, (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo), Tautiškos giesmės ir Tautinio kostiumo dieną, dalinosi šventine nuotaika ir džiaugsmu.

Pavaduotoja ugdymui G. Pečiulienė pasveikino visus su Lietuvai svarbia švente ir pakvietė sugiedoti Tautišką giesmę. Atsakinėdami į viktorinos klausimus apie Lietuvą, savo žinias demonstravo  ir vaikai, ir kiti šventės dalyviai. Pasipuošę  tautiniais rūbais vaikai padeklamavo eilėraščius Lietuvai, žaidė lietuvių liaudies žaidimus. Išsiskirstę po lauko erdves, kūrybiškai atliko įvairias užduotys, darbelius „Karūna Mindaugui“ (STEAM veiklos) – statė iš smėlio pilis, panaudodami įvairiausias priemones piešė, konstravo, dekoravo karūnas ir kt.

Daug dėmesio skirdama kalendorinėms šventėms, darželio bendruomenė puoselėja tautinius papročius ir tradicijas.

Parengė: pavaduotoja ugdymui G. Pečiulienė