Parama

PARAMA DARŽELIUI

Gerbiami bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkojame ir džiaugiamės jūsų geranoriška parama.

Jūsų visų kasmetinė 1,2 % parama darželiui:

2022 m. – VMI pervedė 1782,88 eur.

2021 m. –  VMI pervedė 2 070,69 eur. 

2020 m. – VMI pervedė 2 466,60 eur. 

2019 m. – VMI pervedė 3 686,85 eur.

2018 m. – VMI pervedė 3 793,75 eur.

2017 m. – VMI pervedė 2 865,67 eur.  

2022 m. 1,2 % paramos lėšos darželio tarybos 2022-11-07 nutarimu skiriamos lauko smėlio dėžių atnaujinimui (3 smėlio dėžės).

2021 m. 1,2 % paramos lėšos  darželio tarybos 2021-02-10 nutarimu skiriamos lauko žaidimo erdvių gerinimui.

2019 m. 1,2 % paramos lėšos 2019-10-17 įstaigos tarybos nutarimu skiriamos baseino patalpų remontui.

2018 m. 1,2 % paramos lėšos buvo skirtos lauko įrenginių įsigijimui – supynės, žaidimų aikštelė, sertifikuota danga.

 

Direktorė Svetlana Janovičienė


Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ bendruomenei už darželiui skirtą  1,2 % paramą. Jūsų dėka galime kurti geresnes sąlygas vaikų ugdymui bei puoselėti įstaigos aplinką.

Įstaigos Tarybos sprendimu (2017 m. sausio 24 d.) lėšas skyrėme saugių, sertifikuotų lauko žaidimų aikštelių įrengimui. 2018 m. planuota paramos lėšas panaudoti konvekcinei krosniai įsigyti. Gavome tikslines Vilniaus miesto savivaldybės lėšas 4000 Eur ir įsigijome konvekcinę krosnį. Įstaigos Tarybos sprendimu tęsiamas lauko aikštelių atnaujinimas: papildomai bus įrengtos dvejos supynės ir nauja lauko žaidimų aikštelė.

Skirdami paramą, Jūs prisidedate prie mūsų įstaigos veiklos tobulinimo bei vaikų gerovės kūrimo.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtą labdaros ir paramos įstatymą Lietuvos gyventojai gali kasmet iki gegužės 1 d. pervesti 1,2 % sumokėto gyventojų pajamų mokesčio organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą. Lopšelis-darželis „Delfinukas“ yra paramos gavėjas.
Kviečiame Jus paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir pervesti  1,2 % paramos lėšų Vilniaus lopšeliui-darželiui „Delfinukas“.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu VMI elektroninėje svetainėje, nustatyta tvarka užpildę prašymo formą FR0512 (02 versija).

Įstaigos rekvizitai paramai gauti

Paramos gavėjas: 
Vilniaus lopšelis – darželis „Delfinukas“
Įmonės kodas: 190027037
Adresas: V. Maciulevičiaus g. 32 LT-04304 , Vilnius

Banko sąskaita paramai gauti:
LT584010042403927446