Parama

PARAMA DARŽELIUI

Gerbiami tėveliai,

Nuoširdžiai dėkojame ir džiaugiamės jūsų geranoriška parama. Į darželio paramos fondą jūs pervedėte:

2018 m. – 3 793,75  eur.

2019 m. – 3 686,85 eur.

                                                           2020 m. – 2 466,60 eur.

2018 m. paramos lėšos buvo skirtos lauko įrenginių įsigijimui – supynės, žaidimų aikštelė, sertifikuota danga.

2019 m.paramos lėšos Įstaigos Tarybos 2019 10 17 nutarimu skiriamos baseino patalpų remontui.

Direktorė Svetlana Janovičienė


Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ bendruomenei už darželiui skirtą 2 % paramą. Jūsų dėka galime kurti geresnes sąlygas vaikų ugdymui bei puoselėti įstaigos aplinką.

2016 m. VMI pervedė 2514,11 Eur.
2017 m. VMI pervedė  2863,67 Eur.
2018 m. VMI pervedė 3793,75 Eur.

Įstaigos Tarybos sprendimu (2017 m. sausio 24 d.) lėšas skyrėme saugių, sertifikuotų lauko žaidimų aikštelių įrengimui. 2018 m. planuota paramos lėšas panaudoti konvekcinei krosniai įsigyti. Gavome tikslines Vilniaus miesto savivaldybės lėšas 4000 Eur ir įsigijome konvekcinę krosnį. Įstaigos Tarybos sprendimu tęsiamas lauko aikštelių atnaujinimas: papildomai bus įrengtos dvejos supynės ir nauja lauko žaidimų aikštelė.

Skirdami paramą, Jūs prisidedate prie mūsų įstaigos veiklos tobulinimo bei vaikų gerovės kūrimo.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtą labdaros ir paramos įstatymą Lietuvos gyventojai gali kasmet iki gegužės 1 d. pervesti 2 % sumokėto gyventojų pajamų mokesčio organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą. Lopšelis-darželis „Delfinukas“ yra paramos gavėjas.
Kviečiame Jus paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir pervesti 2% lopšeliui-darželiui „Delfinukas“.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu VMI elektroninėje svetainėje, nustatyta tvarka užpildę prašymo formą FR0512 (02 versija).

Įstaigos rekvizitai paramai gauti

Paramos gavėjas: 
Vilniaus miesto lopšelis – darželis „Delfinukas“
Įmonės kodas: 190027037
Adresas: V. Maciulevičiaus g. 32 LT-04304 , Vilnius

Banko sąskaita paramai gauti:
LT584010042403927446