Laisvos darbo vietos

Vilniaus lopšeliui – darželiui “Delfinukas” reikalingi:

  • Ikimokyklinio ugdymo pedagogai;
  • Socialinis pedagogas;
  • Psichologas;