Laisvos darbo vietos

Vilniaus lopšeliui – darželiui “Delfinukas” reikalingi:

  • Psichologas;
  • Socialinis pedagogas;
  • Specialusis pedagogas.
  • Mokytojas ikimokykliniam ugdymui.