Laisvos darbo vietos

Vilniaus lopšeliui – darželiui “Delfinukas” reikalingi:

  • Psichologas;
  • Mokytojo padėjėjas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;
  • Mokytojas ikimokykliniam ugdymui.