Mokestis už vaiko išlaikymą

Pagal Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą, vienos dienos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų, vaiko maitinimo normos yra:

Lopšelio grupėse – 2,60 Eur;
Darželio grupėse – 2,90 Eur;

Mokestis už ugdymą – 1,00 Eur/diena (priskaičiuojamas nepriklausomai nuo lankymo).

,,DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO” SPRENDIMAS IR APRAŠAS Mokesčio tvarka

Informacija tėvams dėl sąskaitų

Atmintinė kaip mokėti už darželį