Sveikiname Medą Č. II vietos nugalėtoją !

 
2024 kovo 14 d. mūsų darželyje įvyko raiškiojo skaitymo konkursas ,,Graži tu, mano šalie gimtoji”. Prieš konkursą grupėse vyko atrankos ir buvo deleguoti 1-2 gražiausiai, raiškiausiai,  artistiškiausiai eilėraščius padeklamavę vaikai. Mokytojos parinko naujus, eilėraščius, vaikai raiškiai deklamavo gan nelengvus ir ilgus tekstus.  Komisijos laukė sunkus darbas ir didelė atsakomybė iš taip stipriai paruoštų vaikų atrinkti vieną, kuris atstovaus mūsų darželį . 
Pasveikinkime ,,Drugelių” grupės nugalėtoją Medą Čepulytę laimėjusią  II vietą Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Strazdelis” raiškiojo skaitymo konkurse ,,Kilk, saulele, kilk meilioji” ir ją ruošusią mokytoją  Stanislavą Bražionienę. 
 
Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Pečiulienė