Vilniaus lopšelio – darželio “Delfinukas” administracija


Direktorė
Svetlana Janovičienė
PROFESINĖ PATIRTIS
Nuo  2016 10 17 Vilniaus l/d „Delfinukas“  direktorė  – vadovavimas ugdymo įstaigos veiklai, bendruomenės telkimas švietimo politikai, įstaigos veiklai įgyvendinti. 2004 – 2017 m.m. Vilniaus l/d „Strazdelis“ Auklėtoja metodininkė – ikimokyklinis ugdymas.
2011 – 2012 m.m. UAGDPB „Aviva Lietuva” grupės vadovė – darbas su grupe žmonių, pretendentų atranka, žmonių motyvavimas, mokymų vedimas, darbas su klientais.
2007  – 2016 m.m. UAGDPB „Aviva Lietuva“ finansų konsultantė – draudimo paslaugos, darbas su klientais.  

IŠSILAVINIMAS
2017 -2019 m. VDU magistrantūros studijos „Švietimo vadyba ir lyderystė“.
2008 m. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, bakalauro laipsnis, auklėtojo kvalifikacija. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
1991 m. Lietuvos Konservatorija Klaipėdos fakultetai šokių vadovo kvalifikacija. Aukštasis išsilavinimas.
KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
2008 m. vyresnysis mokytojas,
2011 m. mokytojas metodininkas.
Interesantų priėmimo laikas:
Pirmadieniais 8.00 – 10.00
Ketvirtadieniais 16.00 – 18.00
Kontaktai:
Tel.: +370 677 74454
Tel.: (8 5) 245 3459
El. paštu: direktore@delfinukas.vilnius.lm.lt 
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Gintarė Pečiulienė 
PROFESINĖ PATIRTIS
Nuo 1985 m dirba l/d “Delfinukas”.  

IŠSILAVINIMAS
1983 m. – Vilniaus pedagoginė mokykla- Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija

2017 – 2023 m. studijos VDU, Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa. 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
 
KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
2010 m – mokytojas metodininkas.
Interesantų priėmimo laikas:
Antradieniais 7.00 – 9.00
Trečiadieniais 16.00 – 18.00
Kontaktai:
Tel.: (8 5) 244 3936
El. paštu: ugdymas@delfinukas.vilnius.lm.lt 
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Justina Balcevič 
PROFESINĖ PATIRTIS
Nuo 2017 dirba l/d “Delfinukas”
IŠSILAVINIMAS
2013 m. – Vytauto Didžiojo universitetas bakalauro laipsnis, verslo administravimo specialybė.
Kontaktai:
Tel.: (8 5) 244 3936
El. paštu: rastine@delfinukas.vilnius.lm.lt


Vilniaus lopšelio – darželio “Delfinukas” darbuotojai

PEDAGOGINIS PERSONALAS
Andriukaitienė Angelė Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą. kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Budėnienė Jolanta Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija- mokytojas metodininkas
Bražionienė Stanislava Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Graužienė Sandra Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Gudmonienė Aldona Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija- mokytojas metodininkas
Kalasauskienė Vida Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Kleviado Renata Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija- mokytojas metodininkas
Kvakšis Liudmila Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Justina Lazovskytė Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Narvilienė Aušra Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Mackaitė Ivona Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Paškevičienė Gita Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Pavliukevič Judita Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Rudzytė Gitana Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Sinkevič Juliana Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Stankevičienė Inesa Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – mokytojas metodininkas
Stučkienė Jolanta Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Visockaitė Karolina Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Visockienė Danguolė Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Vaitkevičienė Lilija Mokytojo padėjėjas specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams
Vaskovskienė Izolda Meninio ugdymo pedagogas, kvalifikacinė kategorija – ekspertas
Nikita Zykov Plaukimo instruktorius
Marija Lemziakova Neformaliojo ugdymo pedagogas
Laurinaitienė Ieva Neformaliojo ugdymo pedagogas
Dapšienė Lina Logopedas
Kot-Osipian Valentina Specialusis pedagogas
   
TECHNINIS PERSONALAS
Čaikienė Natalija Sekretorius
Sobolevski Ježi Mokymų (IT) priemonių specialistas
Jasionienė Giedrė Dietistas
Vincelovič Irina Sandėlininkas
Česokienė Laima Virėjas
Potapčik Sofija Virėjas
Uskova Olena Virėjas
 

Fedorec Galina

Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Gramauskienė Irena Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Kravčionok Edita Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Lisauskaitė Renata Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Balčiūnienė Vilma Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Radvinauskienė Olga Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Sabaitienė Olga Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Sakalienė Banguolė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Stankevič Janina Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Surgautienė Valentina Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Tolstych Tatjana Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Balevičienė Galina Valytojas
Martinkėnas Benadas Pastatų prižiūrėtojas
Bilotas Rimantas Kiemsargis
Vrublevski Romuald Kiemsargis
Alkimavičius Vitas Sargas
Galinskas Gintautas Sargas
Ilgarūbis Andrius Sargas
Markevič Edmund Sargas