Vilniaus lopšelio – darželio “Delfinukas” administracija


Direktorė
Svetlana Janovičienė
PROFESINĖ PATIRTIS
Nuo  2016 10 17 Vilniaus l/d „Delfinukas“  direktorė  – vadovavimas ikimokyklinės ugdymo įstaigos veiklai, bendruomenės telkimas švietimo politikai, įstaigos veiklai įgyvendinti.
2004 – 2017 m.m. Vilniaus l/d „Strazdelis“ Auklėtoja – ikimokyklinis ugdymas.
2011 – 2012 m.m. UAGDPB „Aviva Lietuva grupės vadovė – darbas su grupe žmonių, pretendentų atranka, žmonių motyvavimas, mokymų vedimas, darbas su klientais.
2007  – 2016 m.m. UAGDPB „Aviva Lietuva“ finansų konsultantė – draudimo paslaugos, darbas su klientais.  

IŠSILAVINIMAS
2017 m. Vilniaus Pedagoginis Universitetas magistrantūros studijos „Švietimo vadyba ir lyderystė“.
2004 – 2008 m. m. Vilniaus Pedagoginis Universitetas ir bakalauro laipsnis, auklėtojo kvalifikacija. 
1987 – 1991 m.m. Lietuvos Konservatorija Klaipėdos fakultetai šokių vadovo kvalifikacija. 
KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
2008 m. vyresnysis mokytojas,
2011 m. mokytojas metodininkas.
Interesantų priėmimo laikas:
Pirmadieniais 8.00 – 10.00
Ketvirtadieniais 16.00 – 18.00
Kontaktai:
Tel.: +370 677 74454
Tel.: (8 5) 245 3459
El. paštu: direktore@delfinukas.vilnius.lm.lt 
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Gintarė Pečiulienė 
PROFESINĖ PATIRTIS
Nuo 1985 m dirba l/d “Delfinukas”.  

IŠSILAVINIMAS
1983 m – Vilniaus pedagoginė mokykla- Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija
Nuo 2017 m studijos VDU – Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa.
 
KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
2010 m – mokytojas metodininkas.
 Interesantų priėmimo laikas:
Antradieniais 7.00 – 9.00
Trečiadieniais 16.00 – 18.00
Kontaktai:
Tel.: (8 5) 244 3936
El. paštu: ugdymas@delfinukas.vilnius.lm.lt 
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Justina Balcevič 
PROFESINĖ PATIRTIS
Nuo 2017 dirba l/d “Delfinukas”
IŠSILAVINIMAS
2013 m. – Vytauto Didžiojo universitetas bakalauro laipsnis, verslo administravimo specialybė.
Kontaktai:
Tel.: (8 5) 244 3936
El. paštu: rastine@delfinukas.vilnius.lm.lt


Vilniaus lopšelio – darželio “Delfinukas” darbuotojai

PEDAGOGAI
Vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Budėnienė Jolanta Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija- metodininkas
Gudmonienė Aldona Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija- metodininkas
Kleviado Renata Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija- metodininkas
Miliūnienė Violeta Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija- metodininkas
Stankevičienė Inesa Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija- metodininkas
Kalasauskienė Vida Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Kvakšis Liudmila Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Paškevičienė Gita Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Andriukaitienė Angelė Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą. kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Sinkevič Juliana Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Visockienė Danguolė Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kvalifikacinė kategorija – vyresnysis mokytojas
Graužienė Sandra Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Narvilienė Aušra Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Pavliukevič Judita Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Vaitkevičienė Lilija Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Stučkienė Jolanta Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Visockaitė Karolina Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Paulauskienė Nemira Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Umarienė Dalia Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Visockienė Daiva Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Gitana Rudzytė Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Vaskovskienė Izolda Meninio ugdymo pedagogas, kvalifikacinė kategorija – ekspertas
Barevičius Giedrius Neformaliojo ugdymo pedagogas
Jefimec Karina Plaukimo instruktorius
Šimkutė Ieva Fizinio lavinimo specialistas
Dapšienė Lina                                                     Specialusis pedagogas/logopedas
TECHNINIS PERSONALAS
Vardas, pavardė Pareigos
Stojanova Birutė Sekretorius
Stankevičienė Inesa Mokymų (IT) priemonių specialistas
Sobolevski Ježi Mokymų (IT) priemonių specialistas
Surgautienė Valentina Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Gramauskienė Irena Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Kravčionok Edita Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Lisauskaitė Renata Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Lisauskienė Ona Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Sabaitienė Olga Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Radvinauskienė Olga Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Sakalienė Banguolė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Stankevič Janina Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Tamkovska Alina Lilija Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Tolstych Tatjana Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
   
Jasionienė Giedrė Dietistas
Vincelovič Irina Sandėlininkas
Česokienė Laima Virėjas
Potapčik-Morhun Sofija Virėjas
Uskova Olena Virėjas
Martinkėnas Benadas Pastatų prižiūrėtojas
Balevičienė Galina Valytojas
Bilotas Rimantas Kiemsargis
Vrublevski Romuald Kiemsargis
Markevič Edmund Sargas
Alkimavičius Vitas Sargas
Galinskas Gintautas Sargas
Ilgarūbis Andrius Sargas