Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių koncertas

„Skambūs linkėjimai mažiesiems“

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos fleitos ir solinio dainavimo mokinės su mokytojomis pakvietė mus į koncertą „Skambūs linkėjimai mažiesiems“. Gamtos apsuptyje, patogiai įsitaisę po didžiąja liepa, šviečiant saulei, čiulbant paukščiams klausėmės fleitos garsų, skambių dainuojančių mergaičių balsų, kurie sužavėjo mažuosius klausytojus. Klausydamiesi muzikos vaikai susipažino su  pučiamuoju instrumentu  fleita, šoko, bandė improvizuoti, pakartoti muzikinius ritmus.

Muzika – tai nuostabi ugdymo(si) priemonė leidžianti vaikui išgyventi įvairius jausmus, pažinti savo ir kitų emocijas, jas išreikšti, patirti estetinius jausmus, ugdanti vaiko kūrybiškumą, vaizduotę, formuojanti muzikinę, dvasinę kultūrą, muzikinius gebėjimus.

Kai nurimsta naktį vėjas,

Skleidžias lelija balta,

Pas vaikus ateina fėja,

Fėja, grojanti fleita.

 

Liejas muzikos spalva.

Do re mi ir do re fa.

Ir visus vaikus liūliuoja

Fėja, grojanti fleita.

(V. Palčinskaitė „Fėja, grojanti fleita“.)

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Pečiulienė