Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektas – „VIRTUALI KNYGA. SUSIPAŽINKIME – RUDUO“

Šiuolaikinis pedagogas savo veiklose nuolat diegia naujoves, kelia sau naujus iššūkius. Viena iš tokių naujovių – STEAM ugdymas,  kuriame visos ugdymosi sritys yra glaudžiai susiejamos tarpusavyje. Kilo idėja pasidalinti patirtimi, kaip šią naujovę pedagogai integruoja į kasdienį vaikų ugdymą. Taip subrendo mintis organizuoti respublikinį ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektą – “VIRTUALI KNYGA. SUSIPAŽINKIME – RUDUO“. Projekto tikslas –STEAM metodo panaudojimo galimybės kasdienėse veiklose su vaikais rudenį.
Pristatome jums mūsų įgyvendintą idėją. Tikimės ši knyga praturtins pedagogų prasmingą kasdienę veiklą su vaikais. Metodinėje priemonėje surinktos visų projekto dalyvių ugdomosios veiklos su vaikais. Kuriant šią knygą dalyvavo 57 pedagogai iš 24 Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.
Dėkojame visiems pedagogams aktyviai dalyvavusiems respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projekte – „VIRTUALI KNYGA. SUSIPAŽINKIME – RUDUO“.

Mokytoja metodininkė Inesa Stankevičienė
Mokytoja metodininkė Renata Kleviado

 

Užtikrinant kokybišką ugdymą švietimo įstaigų bendruomenės susiduria su iššūkiais –sukurti skatinančią veikti ugdymosi aplinką, atrasti naujas, šiuolaikines veiklos formas ir būdus, naudotis informacinėmis technologijomis ugdymo procese. Visa tai skatina mokytojus tobulėti, išlaisvina jų kūrybiškumą. Į kasdienį vaikų ugdymą įtraukiamos STEAM veiklos, kurios skatina vaikus eksperimentuoti, patirti, stebėti juos supančią aplinką ir reiškinius, pažinti pasaulį, rasti problemų sprendimo būdus.
Dėkoju visai projekto „VIRTUALI KNYGA. SUSIPAŽINKIME – RUDUO“ kūrybinei komandai už iniciatyvumą, idėjų įgyvendinimą, tikėjimą savimi. Sėkmės jūsų darbuose ir atradimuose!

Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ direktorė Svetlana Janovičienė

 

Šiais laikais daug informacijos randame internetinėje erdvėje, todėl nėra lengva sugalvoti ir pateikti naują kūrybinę idėją, kuria daugelis susidomėtų.
Atsigręžkime į knygą – ją galime liesti, laikyti, jausti. Versdami lapą po lapo matome kiek darbo, meilės į ją sudėta. Ši puiki knyga, kurią dabar laikote savo rankose, tai mokytojų Inesos Stankevičienės ir Renatos Kleviado idėjos vaisius. Tai visos Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų kūrybiškumo, bendradarbiavimo įrodymas.
Mums visiems pavyko!

Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Pečiulienė