ŽIBINTŲ ŠVENTĖ. TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA „TOLERANCIJOS ŽIBINTAS“

Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ bendruomenė lapkričio 16 d. rinkosi į Žibintų šventę ir kartu paminėjo Tolerancijos dieną. Ryte keliose grupėse vaikus aplankė nykštukas (logopedė L. Dapšienė), kuris ieškojo žibinto ir vaikai jam padėjo jį surasti.  Nykštukas žadėjo ir kitus vaikučius aplankyti.

Visą savaitę grupėse, šeimose buvo gaminami žibintai. „Kiškučių“ gr. auklėtoja J. Pavliukevič tėveliams pasiūlė su vaikais rasti vieną žodį, kuris apibūdintų toleranciją. Ant pačių pasigamintų žibintų užrašė žodžius: draugystė, lygybė, šypsena, mandagumas, darna, pagalba ir kt.

Sutemus mokytojos R. Kleviado, I. Stankevičienė, J. Pavliukevič, A. Narvilienė, meninio ugdymo mokytoja I. Vaskovskienė pakvietė visus į  Šešėlių teatrą „Mergaitė ir žibintas“ ir papasakojo apie drąsią mergaitę, suradusią saulę. Gausiai susirinkusiai bendruomenei, direktorė S. Janovičienė pasiūlė uždegti žibintus ar telefonų žibintuvėlius. Pasklidusi šviesa padėjo nugalėti tamsą, baimę, blogį, nušvietė kelią į namus.  Tačiau susirinkusieji neskubėjo skirstytis – smagiai šnekučiavosi gerdami kvapnią, karštą arbatą.

Tegul dega daug liepsnelių mūsų širdyse,

Tegul šviečia daug švieselių visų akyse.

 

Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Pečiulienė

 

,,Bitučių” grupės Tolerancijos dienos akimirkos:

  Lapkričio 16 d. minima Tarptautinė tolerancijos diena. Tolerancija mus moko pakantumo, įpareigoja į pasaulį, jo įvairovę žvelgti kitaip – atvirai, suvokiant, kad esame unikalūs savo skirtingumu. 2023 metų Tolerancijos dienos simbolis –  žibintas.

       Bitučių grupės vaikai kartu su mokytojomis grupėje paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Tam buvo kuriami Tolerancijos žibintai. Tai žibintai, kuriuose dega tolerancijos šviesa. Vaikai nusiteikė būti tolerantiški ne tik per Tolerancijos dieną, bet ir kiekvieną dieną, gerbti savo grupės draugus ir jų nuomonę, visada būti draugais. Todėl, vienas kitam padovonojo šypseną ir po mažą širdutę.

Parengė Sandra Graužienė Gitana Rudzytė