SVEIKINAME SU VAIKŲ DIENA!

Nuo 2024 metų Vaiko diena bus švenčiama trečiąjį gegužės penktadienį (iki šiol minėta birželio 1-ąja).

Vilniaus l/d. „Delfinukas“ vaikus aplankė ir su Vaikų gynimo diena pasveikino Bitutė Septintaškė. Įteikusi spalvotų kreidelių rinkinį pasiūlė vaikams nupiešti piešinukus. Vaikai džiaugėsi dovana, kalbino bitutę, siuntė jai bučinukus ir širdutes.

Vaikų dieną kalbėdami apie vaikus, juos sveikindami, prisiminkime, kad vaikas turi ne tik teises bet ir pareigas ir abi jos yra vienodai reikalingos. Vaikui priskirtų pareigų įgyvendinimas yra svarbus jo asmenybės ugdymo etapas.

 

VAIKO TEISĖS IR PAREIGOS

(1989-11-20 JTG asamblėjoje  priimta „Vaiko konstitucija“)

Vaiko teisės

Gyventi ir augti.

Turėti savo nuomonę, stilių.

Turėti laisvalaikį.

Jei esi rusų, lenkų ar kitos tautybės, turi teisę puoselėti kalbą, kultūrą, papročius.

Mokytis ir gauti išsilavinimą.

Būti apsaugotam nuo bet kokio pobūdžio smurto.

Naudodamasis savo teisėmis, turi laikytis nustatytų elgesio taisyklių ir gerbti kitų žmonių teises.

Vaiko pareigos

Gerbti šeimos narius.

Gerbti mokytojus, kitus suaugusiuosius ir vaikus, nepažeisti jų teisių.

Laikytis priimtų elgesio taisyklių mokymo, auklėjimo įstaigose, namuose, viešose vietose.

Gerbti ir saugoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, kitų ir savo nuosavybę.

 

VAIKO KREIPIMASIS Į TĖVUS

  1. Leiskite man pamažu pažinti, ištirti, pasaulį.
  2. Skirkit man laiko paaiškinti apie šį nuostabų pasaulį.
  3. Elkitės su manimi taip kaip norėtumėte, kad su jumis būtų elgiamasi.
  4. Saugokite mane, reikalaukite iš manęs atsakomybės už savo veiksmus, duokite nurodymų, kaip reikia gyventi.
  5. Kritikuokite mano veiksmus, bet ne mane.
  6. Leiskite man suklysti, kad galėčiau pasimokyti iš savo klaidų.
  7. Neatlikite už mane to, ką aš turiu padaryti pats.
  8. Išmokykite mane tikrų vertybių
  9. Rodykite man gerą pavyzdį, kuriuo galėčiau sekti.

Kartu kurkime saugią ir laimingą vaikystę.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Pečiulienė