SVARBI INFORMACIJA

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d.  skelbiamas karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi įprastu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Vertindami didėjančius COVID-19 susirgimų atvejus ir sparčiai plintančią infekciją prašome griežtai laikytis visų saugumo bei VESOC reikalavimų

Organizuodami veiklą, laikomės šių reikalavimų:

 1. griežta grupių izoliacija. Vaikai nuolatos turi dalyvauti tos pačios grupės veiklose, būtina vengti skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla;
 2. atidaryti visi turimi  įstaigos įėjimaiir stengiamasi užtikrinti, kad  kiekviena grupė patektų į patalpas per atskirus įėjimus. Taip pat vaikai išeina į žaidimų aikšteles per atskirus išėjimus;
 3. saugumo ir higienos reikalavimų laikymasis(patalpų valymas, dezinfekcija, tinkamas vėdinimas, socialinė distancija, atlydintys ir priimantys vaikus dėvi kaukes);
 4. maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo organizavimui lauke;
 5. skirtingose žaidimų aikštelėse žaidžia skirtingų grupių vaikai;
 6. renginiai, bendros veiklos uždarose patalposekelių grupių vaikams neorganizuojamos;
 7. prie įėjimų į darželius skelbiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę, reikalavimą dėl kaukių ir draudimą veikloje dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas ar peršalimo simptomai;
 8. prie kiekvieno įėjimo vaikams nepasiekiamoje vietoje yra rankų dezinfekatorius;
 9. jau lankančius vaikus, tėvai su kaukėmis atveda iki įstaigos durų (į patalpas neužeidami).
 10. vaikų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas. Sudaryta galimybė pamatuoti temperatūrą darbuotojams, vaikams ir palydintiems asmenims.
 11. karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja;
 12. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, privalo likti namie ir konsultuotis su šeimos gydytoju;
 13. jei darželis gavo informaciją apie vaikui ar darbuotojui  nustatytą koronaviruso infekciją, vadovaujamasi rekomenduojamu algoritmu, bendradarbiaujant su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, Visuomenės sveikatos biuru, Vilniaus m. savivaldybės Administracija, operatyviai nustatomi sąlytį turėjusius asmenis ir jie informuojami apie 14 dienų izoliaciją.

Informuojami tėvai apie grupės izoliaciją ar  įstaigoje įvestą infekcijų plitimą ribojantį režimą ir veiklos organizavimą nuotoliniu būdu.

Savivaldybė informuoja:

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą.

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje pakabintomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

Dėl termometrų ir kitų priemonių.

Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos.