KVIEČIAME APSILANKYTI MŪSŲ DARŽELIO SODE

„Mano sode žydi gėlės.
Medžiai seka pasakėlę
Obelys skambiai dainuoja,
Ąžuolai linksmai niūniuoja.<…>
Žaidžia pievoje mergytės.
Tapsi lapais vabaliukai
Džiaugiasi sodu berniukai.
Vėjo mes čionai nenorim.
Sode visad geras oras.
Danguje saulytė švyti
Debesėlių nematyti.
Mano sodas nesibaigia
Mano sode pilna vaisių
Mano sode pilna uogų
Štai koks linksmas mano sodas!“
(Ištrauka iš I. Makštelytė, Va klasės „Mano sodas“)

 

      Šis eilėraštis parašytas lyg tai  apie mūsų sodą. Kviečiame apsilankyti mūsų darželio sodelyje, gėlyne, kuriame kiekvieną dieną atrasite naujus žiedus, naujas spalvas, naujus kvapus.

        Linkime gerų emocijų.

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Pečiulienė