KNYGOS SKAITYMAS NETRADICINĖJE APLINKOJE

     Knygą skaityti vaikus pratiname nuo mažens savo pavyzdžiu. Vaikas mato kaip mama, tėtis, močiutė skaitydami verčia lapą po lapo ir pats nori išbandyti. 
Bet ar pagalvojote, kad knygą galima skaityti ne tik namie, grupėje? Vilniaus lopšelio-darželio ,,Delfinukas” mokytojai ir kiti darbuotojai – vyrėjos, administracija ir kt. vaikus pakvietė skaityti įvairiose neįprastose darželio erdvėse. 
     K. Kasperavičiaus ,,Obelaitė” vaikai klausėsi sodelyje ( pav. ugdymui Gintarė, dietystė Giedrė) ir ragavo šalia augančių rojaus obuoliukų. Virtuvėje virėja Sofija vaikams skaitė K.Kasperavičiaus ,,Ant vyryklės”, o virėja Olena pademonstravo didelius puodus, keptuvę ir kt.  Laiptinėje laiptai tapo teatro žiūrovų sale (mok. Juliana). Lauko palapinėje apsigyveno undinėlė (mok. Jolanta S.), kuri pasakojo apie undines ir skaitė H.Ch. Anderseno pasaką ,,Undinėlė”. Vaikai stebėjosi iš kur uodega, kaip ji vaikšto ir t.t.
     Imkime knygą ir skaitykime laukdami eilėje, lėktuve, parke ir pan.
 
Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Pečiulienė